0312 312 12 21
info@yaslibakimiturizmi.com

Dördüncü Uluslararası 3. Yaş Baharı Turizmi ve Dinamikleri Kongresi  24 - 25 Kasım 2016 ANKARA Sheraton Hotel

Advertorial Haber

Avrupa Birliği’nin Yaşlı Turizmini Büyütme Çabaları

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütünün (UNWTO) yaptığı ve 27 Ocak 2015’te yayımlanan ölçümlere göre turizm sektörü 2014 yılında yeni bir rekora ulaştı. 2014 yılında uluslararası turist sayısı 2013 yılını 51 milyon farkla geride bırakarak 1,138 milyona ulaştı. Bu güven verici rakamlara rağmen Avrupa Komisyonununözellikle yaşlı ve genç turizmini destekleyerek düşük ve orta dereceli turizm dönemlerini canlandırmak için hareket edeceği ve bu hareketin gerekliliğinin altı çiziliyor.

 

Öyleyse yaşlı turizmine ne olacak…

Avrupa nüfusunun yaklaşık 25%i yaşlı (55 yaş ve üstü) vatandaşlardan oluşmakta. Avrupa Birliği, yaşlı vatandaşların Avrupa turizm sektörüne önemli derecede katkılarının olduğunu ve bu nedenle turizmin mevsimsel zorlukları aşmak, ekonomik büyümeyi ve Avrupa’da istihdamı sağlamak adına desteklenmesi gereken bir alan olduğunu düşünüyor. Avrupa Komisyonu, Avrupa’da hem satın alma gücü, hem de boş vakti olan bireylerden oluşan bu nüfusu; yaşlılar için turizm faaliyetlerine teşvik ederek uluslararası turizm faaliyetlerinin gelişmesine yardımcı olmanın kendileri için ne kadar önemli olduğunun farkında.

Yaşlı turistlerin ekonomik pazar potansiyelleri…

Yaşlı turistler ekonomik pazar potansiyelini önemli ölçüde temsil ediyorlar. Ancak daha yaşlı olanlar hayli heterojen bir gruptur ve talepleri ile birlikte seçim kriterleri de net olmaktan hayli uzaktır. Bu konuya ışık tutması açısından, Avrupa araştırma geliştirme enformasyon platformu bu kitlenin ilgi alanlarını, beklentilerini vs. belirlemek üzere Avrupa genelinde bir anket başlattı ve 3 hafta içerisinde 900 ‘den fazla yanıt elde etti.

Yaşlı turizmine yönelik araştırma…

AB tarafından finanse edilen bir projede, yaygın olarak tercih edilen seyahat zamanları ve daha yaşlı kişilerin hangi dönemleri tercih ettiği ve boş vakitlerinde hangi aktivitelerle uğraştıklarını belirlemeye çalışılarak var olan turist altyapısıyla beraber düşük dönem için personel sayısını artırmayı da amaçladı. Anket analizleri yaygın olarak özellikle Fransa, Kıbrıs, Yunanistan, Bulgaristan ve proje ortağı olan ülkeler hedeflenerek ülke bazlı olarak yapıldı.

Ankette, daha yaşlı insanların hareket özgürlükleri kısıtlandığında duydukları endişelerin altı çizildiği gibi kuşaklar arası karşılaştırma, erişebilirlik ve kusursuzluk konuları da ele alındı. Bu anketin neticesinde yaşlıların ihtiyaç ve beklentilerinin yaşlarına, sağlık koşullarına, sosyal çevrelerine göre çeşitlilik gösteren heterojen yapıya sahip bir topluluk oluşu gözlendi. Bununla birlikte, özellikle 55-75 yaş aralığını ilgilendiren bazı yaygın kalıpların ve tercihlerin altını çizdi. Daha yaşlı kişiler, tanıdık insanlarla gruplaşıp seyahat etmektense eşleriyle, akrabalarıyla ya da aile bireyleriyle birlikte seyahat etmeyi tercih ediyor.

Yaşlı turistler günlük 100€ ‘dan fazla bir bütçe ile seyahat etmek, 4 ile 7 gece arasında kalmak ve aynı zamanda mümkünse bu süreyi 13 geceye kadar uzatabilmek istiyor. Erişimin ve güvenliğin olduğu turistik doğa ve kültür gezileri “çok önemli” olarak derecelendirilmekte. Aynı şekilde daha yaşlılar ve emekliler yaz ve sonbaharı seyahat için en uygun dönem olarak belirlemekteler. Bu analizlerin yanında, Avrupa araştırma geliştirme enformasyon platformu üyelerinden, yaptıkları araştırmayı enine boyuna tamamlayacak olan, bazı ilginç görüşler de edinmişlerdir.

Dikkate değer tespitler…

Özellikle güvenlik konusunda yapılan ek yorumlar erişim ve web erişimini güçlendirdi. Fakat tüm nesillerin ve özellikle de engelli kişilerin bundan faydalanabilmesi için daha fazla farkındalık yaratacak erişim kuralları konulması gerek. Güvenlik, yankesicilere karşı korunmanın ötesine geçmekte ve havalimanı güvenliği hem fiziki, hem sanal olmak üzere her iki temel erişim sorunlarını kapsamakta.

Daha yaşlı turistler için sağlık tehditlerinin olması nedeniylesağlık güvenliğini hesaba katmak ayrıyeten önem teşkil ediyor. Eczanelerin ve doktorların olup olmadığı hakkında bilgiye ihtiyaç duyuyorlar. Onlara göre yemek güvenliği de ihmal edilmemeli ve farkındalık artırılmalı.

Sigorta ve prim maliyetleri göz önünde bulundurulmalıdır, çünkü bazı ülkelerde seyahat sigortası yaşlı insanlar için yaş ücretlendirmesi yaptığından çok daha pahalı olabiliyor. Bazı ülkelerde AB içi seyahat sigortasında yaş sınırı bulunmakta ve dolayısıyla bu durum araba kiralamayı da etkiliyor. Haliyle de daha yaşlı AB vatandaşlarının AB içindeki hareket özgürlüğüne engelleniyor. Bu tarz bir sorunla başa çıkmak için yaşlı turistlere yönelik yeni ve uygun hale getirilmiş turizm paketleri hazırlanmalıdır.

Daha yaşlı turistlerin 38% ‘i eşleriyle seyahat etmesine rağmen, ankete katılanların 28% ‘i akrabaları ve aileleriyle, yaklaşık 20% ‘si ise grup halinde seyahat etmeyi tercih ediyor.

Henüz pratikte, tekliflerin büyük bir kısmı tek kişilik odayı paylaşan iki kişiyi kapsıyor, aksi takdirde tek kişilik odalar seçildiğinde fazladan maliyet oluyor. Tur operatörleri, bazı yaşlı kişilerin tek kişilik odaları tercih edebilecek olmaları konusunda daha bilinçli olmalı ve dolayısıyla sundukları teklifleri gözden geçirmelidirler.