0312 312 12 21
info@yaslibakimiturizmi.com

Dördüncü Uluslararası 3. Yaş Baharı Turizmi ve Dinamikleri Kongresi  24 - 25 Kasım 2016 ANKARA Sheraton Hotel

Advertorial Haber

3.1.2017

Demans ve Alzheimer

Unutkanlık, Demans, Alzheimer Hastalığında Ayrımlar

 

Günlük yaşamda pek çoğumuz unutmadan ve unutkanlıktan yakınırız. Ancak normal yaşamımızdaki bu sorunların şiddeti giderek artmaz. Unutkanlığın yanında başka bozukluk ve sorunları içermez. Kısaca, bu unutkanlığın günlük yaşamımızdaki olumsuz etkileri ciddi boyutlarda değildir.

Bunama veya demans…

Demans, toplumda bunama olarak bilinen hastalığın tıptaki adıdır. Eskiler bu hastalığı ateh olarak da bilirler. Demans bir beyin hastalığıdır. Demansın belirtileri beyinde etkilenen yere göre değişir. Demansın türlerine göre bu belirtiler unutkanlık ve bellek bozukluğudur. Algılama, kendini ifade etme, konuşulanları anlamada bozukluktur. Beceri ve alışkanlıkları yapmada sıkıntılardır. Kişilik değişikliğidir. Dışarıda ve hatta ev içinde yol bulmada sıkıntılar, gerçekte olmayan şeyler görülme ve işitmedir. Görüldüğü gibi, demans, günlük yaşamda ve normal insanlar için kullanılabilecek bir terim değildir.

Çağın hastalığı Alzheimer…

Alzheimer hastalığı demans türlerinden biridir. Tıpta bu hastalığa “Alzheimer Tipi Demans = ATD” denir. Alzheimer hastalığı, demans türleri arasında en sık rastlananıdır. Yaş ilerledikçe ATD olma olasılığı artar. Örneğin 65 yaşın altında her 10 bireyden 1’i, 85 yaşın üstünde her 10 bireyden 5’i ATD olabilir. Genç yaşlarda da ATD olunabilir, ancak bunun daha çok kalıtsal olduğu düşünülmektedir.

Alzheimer demansında bellek bozukluğu ön plandadır. Bu bozukluğun erken evrelerinde sadece unutkanlık gözlenir. Ancak unutkanlığın şiddeti giderek artar. Sorun önce sadece kişinin kendisi, daha sonra yakınları ve giderek başkaları tarafından fark edilir. Kişi önce günlük yaşam olaylarını, olayların ne zaman ve nerede yaşadığı konusunda unutkandır. Giderek diğer bellek çeşitleri de etkilenir.

Alzheimer ilerleyici bir hastalık…

Alzheimer hastalığı ilerleyici bir bozukluktur. İlerleyen aşamalarda, başka alanlarda da sorunlar ortaya çıkar. Kişi davranışlarını kontrol edemez, dürtülerinin etkisinde hareket eder. Kişiliği değişir. Üst düzey zihinsel süreçleri etkilenir, konuşma ve konuşulanları anlama yeteneği bozulur. Duygusal açıdan değişir; depresyonu vardır, aldırmazlık içindedir, kaygılı, aşırı hareketli, sinirlidir.  Hastalığın son aşamasında, hasta, yatağa bağımlı hale gelir. Temel işlevleri açısından dahi bakıma muhtaçtır.  Kaçınılmaz sonla noktalanan bu süreç 8.5 ile 10 yıl sürebilir.

Kısaca, günlük yaşamda gözlenen türden unutma ve unutkanlıkları demans olarak düşünemeyiz.  Diğer yandan Alzheimer hastalığı; bellek bozukluğu ile başlayan ve bozuk alanı giderek genişleyen bir demans türüdür.