0312 312 12 21
info@yaslibakimiturizmi.com

Dördüncü Uluslararası 3. Yaş Baharı Turizmi ve Dinamikleri Kongresi  24 - 25 Kasım 2016 ANKARA Sheraton Hotel

Advertorial Haber

3.1.2017

Diplomasi ve Turizm

Diplomasi ve Turizm

Uzm.Dr.Sinan İBİŞ

Medikal Turizm Derneği Başkanı

sinanibis@flavius.com.tr

 

İhracaatımız, uluslararası turizmimiz ve işbirliklerimiz küresel ekonomiden ülkemizin üç temel kazanımını oluşturmaktadır. Son yıllarda internet iletişiminin yaygınlaşması dünyanın dört bir yanındaki kurumlar, şirketler ve bireylerin iletişimindeki zaman, ekonomi ve enerji kayıpları gibi tüm engelleri kaldırarak ticaret iletişimini güçlü hale getirmiştir. İnternet iletişimi internette gelecek arayanlar için fırsatları bulabilmek konusunda arayıcılara eşsiz imkanlar sunar ve bu fırsatlar statik fırsatlar olarak tanımlanır. Oysaki bu fırsatları dinamik hale, yani ilgili sektör kurum, şirket ve bireylerinin bilgilerine sunar hale getirmek gerekir. Gelişmiş global ekonomiler dünyanın her bir ülkesindeki ekonomi ve politika diplomasilerini yürüten bireyler sayesinde dünyanın fırsatlarından anında haberdar olmakta, böylece rekabetin henüz kızışmadığı zamanlarda ticaret yapabilme şanslarını yükseltmektedirler.

Büyük elçiliklerimizde roller…

Gelişmiş ülkeler birçok ülkelerdeki büyükelçilikleriyle bulundukları ülkelerde çok yönlü olarak politik, ekonomik, sosyal, kültürel ve işbirliksel anlamda çalışmaları aktif olarak yürütmektedirler.  Burada rol sahiplerine bakıldığında; büyük elçiliklerdeki ticaret müşavirleri ticaret potansiyellerini, çalışma müşavirleri iş gücü olanaklarını, eğitim müşavirleri eğitimle ilgili ticaret fırsatları, kültür ve turizm müşavirleri turizm ile kültürün ticaret sağlayacağı ekonomik kazanımları, müsteşar ve büyükelçiler ise ülkelerarası politik ilişkileri takip ederek; tüm fırsatları kendi ülkelerindeki makamlara, ilgili kurum ve kuruluşlara anında bildirerek ülkelerine ekonomik, sosyal, kültürel ve politik kazanımlar sağlamaktadırlar.

Yabancı dil olmazsa olmaz…

Gittiği ülkeyi yeterince tanımayan, o ülkenin dilini ve uluslararası dil olarak ingilizceyi konuşamayan diplomatların ülkelerine çok yönlü kazanım sağlamaları mümkün gözükmemektedir. Gelişmiş ülkeler diplomatlarının bu görevleri layıkıyla yerine getirmeleri için çeşitli ülkelere diplomatik personel gönderirken bu ülkelere gidecek kişileri; o ülkelerin dilini ve İngilizce dilini çok iyi konuşan kişilerden tercih ederek, o ülkeler için özel eğitime tabi tutmakta ve o ülkelerdeki takip edilmesi gereken hususlar için özel olarak görevlendirmektedirler.

40 ülkedeki müşavirliklerimiz…

Ülkemizin şu an dünyanın turizm ve ihracat ekonomi ülkeleri listelerinde yer almaktadır. Ülkemizin özellikle 40 ülkede bulunan müşavirliklerinin turizm ve ticaret alanlarında faydalanım sağlayabilmeleri konusunda çalışmaların ivedilikle geliştirilmesine ihtiyaç vardır. Şu an dünyanın neredeyse her ülkesinde farklı nedenlere bağlı olarak hissedilen küresel krizin etkilerinden asgari düzeyde etkilenen bir ülke olmamız ve ekonomimizin güçlü bir şekilde sürdürülebilir olması için büyükelçiliklerimizin bulundukları ülkelerdeki fırsatları takip etmeleri, ülkemizin makamları vasıtasıyla ilgili kurum ve kuruluşlara bildirmeleri son derece önemlidir. Devletimizin diplomatik personel atamalarında seçilen diplomatların gidecekleri ülkelerin dillerini konuşup konuşamadıklarının mutlaka dikkate alınması gerekmektedir. Bulundukları ülkelerde o ülkenin dilini konuşabilmek, o ülke ile ilgili eğitimleri alarak görevlendirildikleri ülkelerde ülkemiz adına çalışmalara başlamak ülkemizin en büyük kazanımı olacaktır.

Temel kazanım turizmde…

Ülkemize ekonomik, sosyal, kültürel ve politik açılardan en yüksek kazanımları sağlayacak temel konu turizmdir. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın özellikle 40 ülkede bulunan kültür ve turizm müşavirliklerinin çalışmalarını gözden geçirerek, bu çalışmaları yürüten diplomatik personelin nitelikli turizm konularında bilgilerini ve misyonlarını geliştirecek eğitimleri onlara kazandırması gerekmektedir. Müşavirliklerimiz nitelikli turizm olarak adlandırdığımız; tıp ve yaşlı bakımı, engelli rehabilitasyonu, spor ve sporcu sağlığı, termal tıp, helisiki turizmi, dağcılık ve doğa turizmi, yat ve dalış turizmi, inanç ve kongre turizmi gibi katma değeri yüksek konularda müşavirlerine bulundukları ülkelerdeki potansiyel kitle ve işbirliklerini takip eden, işbirliklerine döndürmek için çalışan bir misyonu yüklemesi ülkemizin turizm gelirlerini kat be kat artıracaktır ve verimlilikte artan bir süreklilik sağlayacaktır.

Koordinasyon ve işbirliği…

Ülkemizin ihracat, işbirlikleri ve turizm potansiyelinin geliştirilmesi için büyükelçiliklerimiz ve müşavirliklerimize çok önemli görevler düşmektedir. Bu görevlerin planlanıp uygulamaya koyulması için Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Dış İşleri Bakanlıklarının el ele vererek; sivil toplum ve sektör ile hedef ve stratejileri belirleyici çalışmaları yapmaları gerekmektedir.

Tanıtma politikaları…

Ülkemizin başta turizm ve ihracat kapasiteleri olmak üzere; eğitim, teknoloji, film, tarım gibi kapasitelerinin hedef ülkelerde tanıtımlarında tanıtım değeri son derece düşük ve aynı zamanda pahalı olan broşür, katalog, fuarlar yerine; dijital platformlardaki yenilikçi teknolojik tanıtım imkanlarını referans alan son derece ekonomik sınırsız tanıtma kapasiteli imkanlara ağırlık vermesi, dijital tanıtım olanaklarının çok dilde yayınlanması ve arama motorlarında öncelik oluşturmaya yönelik yatırım yapılması, butik hedef gruplarla bir araya gelecek çalışmalara öncelik vermesi ve ülkemizin tanıtım kaynaklarını yüksek verimliliğe dönüştürmesi son derece önemlidir.