0312 312 12 21
info@yaslibakimiturizmi.com

Dördüncü Uluslararası 3. Yaş Baharı Turizmi ve Dinamikleri Kongresi  24 - 25 Kasım 2016 ANKARA Sheraton Hotel

Advertorial Haber

3.1.2017

Teknolojik destekle mutlu yaşam

Teknolojik Destekle Mutlu Yaşam

 

Yaşın ilerlemesi ile yetenekler, algılar, reflexler azalmaya başlaması ile bireysel bağımsız yaşamda azalmaya, tehlikelere karşı savunma güçlüğü yaşanmaya başlar. Bu olumsuzluklar kişiler için büyük yaşamsal tehlikeler doğurabilir, hatta kişiler feci şekilde yaşamlarını bile kaybedebilirler. Vazgeçilmez ve ödün verilmez amacımız sağlıklı, güvenli ve mutlu bir şekilde yaşamı sürdürebilmektir. Gelişmiş toplumlar sosyal dezavantaj olarak adlandırılan bu hususlara karşı insan kaynakları, teknoloji, bilim ve kuralları hayata geçirmiştir. Uzaktan bakım ve destek teknolojileri ile kişilerin yaşamlarındaki yangın, gaz kaçağı, su basması, düşme, evden çıkma, kapı zorlaması kaybolunduğunda konum tespiti başta olmak üzere bir yaşamsal tehlike sorunu ortadan kaldırılabilmekte veya bu tehlikelere zamanında müdahale edilebilmektedir.

Yaşlıların en büyük sorunu yalnızlık…

Türkiye’de yaşlı nüfusun yaklaşık yarısı (%48.5) çekirdek ailelerde, %26,1’i ise geniş ailelerde yaşıyor. Avrupa’da 65 yaş üstü nüfusun %39’u yalnız yaşarken Türkiye’de yaşlı nüfusun %16’sı yalnız yaşıyor. Türkiye’de yalnız yaşayan hanelerin oranı düşük olmakla birlikte, tek kişilik hanelerin %45.8’ini yaşlılar oluşturuyor. Bu hanelerde yalnız yaşayan yaşlıların ise %76.5’i kadın. Kadınlar eşlerini daha erken kaybetmekte. Yaşlı kadınların %50,5’inin, erkeklerin ise %12.9 ’unun eşi vefat etmiş. Kırsal kesimde yaşayan yaşlıların da %42,9’u ya aile içinde ya da çocukları tarafından bakılıyor. Kentlerde ise bu oran %30,5 ‘dur.

Devlet desteği ile sosyal proje…

Yaşlıların yalnızlıklarını azaltmak, onları aktif ve mutlu kılmak, topluma ve yaşam süreçlerine daha çok dahil edebilmek için teknolojinin sunduğu telecare sistemlerinin yaşlılar üzerindeki etkisine yönelik araştırma planlanmıştır. Bu çerçevede Medikal Turizm Derneği tarafından Ankara Kalkınma Ajansı desteği ile “3. Yaş İçin Sosyokültürel Etkinlik Merkezi” kurmuş, bu merkezden karşılıksız hizmet alan yaşlıların becerileri geliştirilmiş, topluma ve süreçlere katılımları güçlendirilmiş ve beraberinde telecare sistemlerine uyumları incelenmiştir. Ayrıca yaşlılara uğraşı terapileri, egzersizler, oyun aktiviteleri, sosyokültürel aktiviteler ve beceri eğitimleri yapılarak yaşlıların yaşamı yaşama yetenekleri ve birbirleri arasındaki ilişkileri de güçlendirilmiştir.

Projelerden memnuniyet…

Ayrıca İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı destekleri ile Medikal Turizm Derneği Yaşlılar Teknolojik Yeniliklerle Toplumla ve Devletle İletişim Halinde; Daha Sağlıklı, Daha Güvenli ve Daha Mutlu Yaşayacak Projesi”de uygulamaya geçirilmiştir. Bu projeler ile telecare hizmetlerini sunan teknolojiler çağrı merkezi ile sürekli iletişim halinde kalarak yaşlılardan gelen bilgileri anında değerlendirmekte; kişileri, ailelerini, yakınlarını ve ilgili devler otoritelerini uyararak yaşlılarımız yaşama daha sıkı tutundurulmuş, yalnızlığa bağlı çeşitli hastalık atakları önlenmiş, yaşlıların bilgi ve yardım ihtiyaçları anında karşılanabilmiştir. Bu teknolojilerden projeler kapsamında yaşlıların faydalanma imkanı devam etmektedir ve yaşlılar ile aileleri de bu sistemlerin sağladığı yararlardan son derece memnundurlar.