0312 312 12 21
info@yaslibakimiturizmi.com

Dördüncü Uluslararası 3. Yaş Baharı Turizmi ve Dinamikleri Kongresi  24 - 25 Kasım 2016 ANKARA Sheraton Hotel

Advertorial Haber

3.1.2017

Turizmde Değişim Başarının Anahtarıdır

Değişim Turizmde Başarının Anahtarıdır

Uzm.Dr.Sinan İBİŞ

Medikal Turizm Derneği Başkanı

sinanibis@flavius.com.tr

 

Ülkemiz doğası, tarihi dokusu, Anadolu’nun en zengin değerlerini barındıran müzeleri, nitelikli turizme yönelik imkanları ile dünyanın eşi olmayan zenginliklerine sahiptir. Dünyanın turizm ülkeleri sıralamasında Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütünün 2014 yılı verilerine göre en çok ziyaret edilen ülkeler sıralamasında ülkemiz dünyanın 6.ülkesi konumunda; uluslararası turizm gelirlerine göre ise dünyanın 10. ülkesi konumunda yer almaktadır. 2015 yılında dünyadaki turist sayısı %3,5 artarken, ülkemize gelen turist sayısı ise aksine % 2,5 oranında azalma göstermiştir.

Turizmde azalan ulusal gelirler…

Ülkemiz turizm girdilerini artırmaya yönelik olarak; başta Kültür ve Turizm Bakanlığımız, turizmin önde gelen sivil toplum kuruluşlarımız ile turizm profesyonellerimiz birçok tanıtma ve pazarlama aktivitesi yürütmüştür. Ülkemizin turizm ekonomisinde gelebildiği seviye itibarı ile turist başına ulusal gelirimiz artmak yerine maalesef azalmıştır. Buna göre turizm ekonomimizin hak ettiği seviyeleri bulamamasında turizmimizin tüm halkalarının yürüttüğü çalışmaların irdelenerek turizmimizde yeni başarı strateji planlarımızın ortaya koyulması gerekiyor.

Turizm ekonomimizdeki verimsizlik…

Ülkemizin turizm ekonomisindeki verimsizliğin ortaya çıkmasında tur operatörlerimiz, seyahat şirketlerimiz ve turizm işletmelerimizin rolleri büyüktür. Bu üçlü yapı turizmde yenilikçi, değer yaratan, nitelikli turizm ürünlerimizi geliştirerek kişi başı turizm gelirlerini artırmaya yönelik yeterli bir vizyon ortaya koyamamışlardır. Bu üçlü yapı dünya turizmindeki gelişmelerden alması gereken ve ülkemizin hak ettiği payı alamamıştır, bu başarısızlıktaki en büyük neden rekabeti sadece fiyat düşürerek aşmaya çalışan turizm vizyonumuzdur. Oysaki turizmde kişi başı gelirleri artırmak için tıp turizmi, iş turizmi, kongre turizmi, helisiki turizmi, dağcılık turizmi, yaşlı bakımı turizmi, engelli bakımı turizmi, sporcu sağlığı turizmi, doğa turizmi, termal turizm gibi daha nicelerini sayabileceğimiz, turizmde çeşitliliği öngören bu nitelikli ve ekonomik değeri yüksek ürünlerle pazarlama çalışmalarını yapmamız gerekiyor.

Turizm vizyonunda değişim…

Artık ülkemizdeki turizm vizyonumuzun değişime ihtiyacı var. Turizmcilerimizin yetersiz pazarlama kapasiteleri, turizm ürünlerinde yenilik ve değer yaratmayan anlayışları, yıllardır klasik turizm tanıtma çalışmalarını sürdürmekte ısrar etmeleri ulusal turizmimizi başarısız kılmaktadır. Bu başarısızlıkla global tur operatörlerinin insafına teslim olmuş turizm işletmelerimizin turizm ürünlerine hak ettiği değerleri bulduramadıkları ortadadır. Global tur operatörleri turizmcilerimizin yetersiz pazarlama kapasitelerinden ve yenilikçi vizyonu öngörmeyen statik çalışma anlayışlarından adeta faydalanarak, turizm işletmelerimiz ile kendilerini koruyan kontratlar gerçekleştirerek eşsiz turizm tesislerimize istedikleri fiyat ve koşulları kabul ettirmektedirler. Turizmcilerimizin pazarlamada başarı stratejilerini ortaya koyup, bu stratejilerin gereklerini yapmadıkları sürece ekonomik olarak kazanmaları milli piyangodan zengin olmakla benzer olasılıktadır.

Turist ve turizm hedeflerimizde değişim ihtiyacı…

Turizmde en çok turist aldığımız ülkelerin başında Almanya ve sonrasında ise Rusya gelmektedir. Bu iki ülkeden aldığımız turistlerin sayısal büyüklüğü ile ülkemize sağladıkları ekonomik kazanımlar paralel değildir. Bu ülkelerin turistleri genlikle ülkemizdeki eşsiz turizm olanaklarımızdan çok düşük ücretlerle yararlanan grupları oluşturmaktadır. Ülkemizin kendisi için mutlaka yeni turist potansiyeli ihtiva eden ve turizme fazla para harcayan pazarlara yatırım yapması gerekmektedir. Ülkemize birçok ülkeden turist gelmemektedir. Bu ülkelerin tespit edilerek ve irdelenerek mutlaka ülkemize turist gönderen ülke olması için çalışmaların başlatılması gerekmektedir. Ayrıca tesislerimizi ve turizm imkanlarımızı düşük ücretlerle kullanan turistler yerine; nitelikli turizm ürünlerimizi kullanan turistleri ülkemizde misafir etmeye yönelik çalışmalar ve politikaları hayata geçirmemiz gerekmektedir.

Ülkemizin turizm müşavirliklerinden beklentiler…

Ülkemizin 40 ayrı ülkede turizm müşavirlikleri bulunmaktadır ve bu müşavirliklerinin yaptıkları çalışmalar ile ülkemize sağladıkları turizm potansiyellerinin ivedilikle geliştirilmesine ihtiyaç vardır. Fuarlarda, bilboardlarda, broşürlerde turist ve turizm verimliliği aramak yerine; digital medya olanakları ile dünyanın her noktasına ulaşabilen, kurumsal işbirlikleri ile yüksek kazanımlı turist gruplarını ülkemize taşıyan ( olimpiyatlar, kongreler, sigorta kuruluşlarının sigortalılarına hizmet temini, yaşlı bakımı, sedef hastaları, engelli rehabilitasyonları, eğitim olanakları vs.) çalışmalar ülkemizin turizminde verimliliği artıracağı gibi; küresel jeopolitik olumsuzluklardan turizmimizin olumsuz etkilenmesini de önleyecektir. O nedenle turizm müşavirliklerimizin ekibinin yeni turizm vizyonu konularında eğitilmesi gerekmektedir ve Medikal Turizm Derneği olarak bunu gerçekleştirebiliriz.

Turizmde sivil toplum çalışmaları…

Ülkemizdeki turizm alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları da statik ve yeterince üretmeyen iş politikaları yerine; dinamik politikaları benimseyerek turizm zincirinde pazarlama, strateji, gelişim ve verimlilik konularında yeni vizyonlar üretmelidir.

Rekabeti öngörmeyen ve hedefe yönelik anlayış…

Oturduğumuz yerden turizm ekonomisi üretme devri çoktan bitmiştir. Dünyanın her bir tarafında çeşitli turizm olanaklarının yaygınlaşması ile rekabette zorlaşmaktadır. O nedenle rekabeti öngörmeyen, kaliteden ödün vermeyen, yenilikçi ve değer yaratan turizm potansiyelimizi hedef kitlelere bizzat götürmedikçe kazanmak hayaldir.

Turizmde güç birliği ve ulusal politikalar…

Ülkemizin turizm potansiyelinin sürdürülebilir büyüme verimliliğine sahip olması için Kültür ve Turizm Bakanlığımızın önderliğinde, Dış İşleri ve Ekonomi Bakanlıklarımızın destekleriyle; turizm işletmelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve medya kuruluşlarımızın el ele vermesi gerekiyor. Ülkemizde iç turizmi geliştirici çalışmalarında önemsenmesi, bu doğrultuda turizm alışkanlıklarının geliştirilmesi için ilköğretim okullarına turizm dersleri konulması, yaşlılar ve engelliler için turizme katılımın teşvik edilmesi, iç ve dış piyasalara uygulanan astronomik fiyat farkı uygulamalarına son verilmesi gibi adımları da önemsemek gerekiyor. Ayrıca ülkemizin turizm değerlerini dinamik medya alanlarında göstermeye yönelik çok uluslu dublajlar ve mecralar ile planlanmış turizm medyacılığının da desteklenmesine ve geliştirilmesine ihtiyaç var.