0312 312 12 21
info@yaslibakimiturizmi.com

Dördüncü Uluslararası 3. Yaş Baharı Turizmi ve Dinamikleri Kongresi  24 - 25 Kasım 2016 ANKARA Sheraton Hotel

Advertorial Haber

3.1.2017

Türkiye turizmde nasıl başaracak

Rusya Krizi

Turizmde Domino Etkisi Yarattı

 

Uzm.Dr.Sinan İBİŞ

Medikal Turizm Derneği Başkanı

sinanibis@flavius.com.tr

 

Türkiye İstatistik Kurumu / TÜİK 2015 yılı sonu verilerine göre; Türkiye'nin turizm geliri, 2015 'te bir önceki yıla göre yüzde 8,3 azalarak 31,5 milyar dolar olmuş. Turizm gelirlerinde üçer aylık dönemler itibarıyla en sert düşüş, Rusya ile uçak krizinin yaşandığı son çeyrekte yaşanmış. Turizm gelirleri, 2015 yılının son çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 14.3 düşüşle 6.57 milyar dolara gerilemiş. Turist başına ortalama harcama da, 2014 yılında 828 dolar düzeyindeyken, geçen yıl 756 dolara gerilemiş. Yine TÜİK verilerine göre 2015 yılında gelen toplam yabancı ziyaretçi sayısı da önceki yıla göre 1 milyon 928 bin kişi azalarak 36.24 milyon kişiye gerilemiş. TÜİK raporunda, yatak sayısı 1,1 milyona ulaşan, halen 40 bin yataklık yatırımı devam eden ve 1 milyondan fazla sigortalı çalışanının olduğu belirtiliyor.

Global sorunlar…

Ülkemizde Irak, İran ve Suriye ile yaşanan sorunlar, terör sorunları, Rusya ile uçak krizi ve doğal gaz tartışmaları, lider ülkelerin aldığı kararlar ve global ekonomik kriz bugün dünya genelinde ekonomiyi olumsuz yönde etkilemiştir ve etkilemeye de devam edeceği düşünülmektedir. Özellikle Rusya krizi bir domino etkisi yaratarak turizm başta olmak üzere birçok sorunu ve bu sorunların farkındalığını artırmıştır.

Ekonomik kalkınmada 3 faktör…

Ülkemizin ekonomik olarak kalkınmasında dış kazanımlarını ihracat, turizm ve işbirliği ekonomileri oluşturmaktadır. Ülkemiz bu 3 birleşeni ülkenin ihtiyaçları ve gelişimi doğrultusunda belirli bir seviyede tutmak durumundadır. O nedenle de bu 3 birleşenin ayrı ayrı analiz edilerek global risklerin daha geniş tabanlara yayılmasını öngören önlemler, planlamalar, stratejiler ve politikaların ortaya koyulması gerekmektedir.

40 ülkede 160 müşavirlik…

Bugün 40 ülkede ekonomi, eğitim, çalışma ve turizm müşavirliklerimiz bulunmaktadır. Bu müşavirliklerimizin ülkemizin kazanımlarını öngören çalışmaları gündemlerinde tutmaları gerekmektedir. Ekonomi müşavirlikleri ülkeler arası ekonomilerde iş fırsatları; eğitim müşavirlikleri üniversite gücümüzle diğer ülkelerin eğitim ve araştırma ihtiyaçlarına yönelik işbirlikleri, turizm müşavirlikleri turizm çeşitliliğimiz ve potansiyellerimizde nitelikli turizm olanaklarının kurumsal iş birliklerine çevrilmesi ile ilgili işbirliği çalışmaları, çalışma müşavirlikleri genç iş gücümüzün çeşitli ülkelerdeki iş gücü ihtiyacının karşılanmasına ön ayak olması gibi birçok alanlarda çalışma yapabilirler. Bu çalışmaları gerçekleştirebilmek için ülkemiz 40 ülkede alt yapı, personel, kurumsal yapı ve ilişkilere sahiptir. Herhangi bir harcama gerekmeksizin müşavirliklerimizin rollerini geliştirerek ve onlara ülkemizin ekonomik kalkınmasında sürdürülebilir misyon ve insiyatifler yükleyerek ülkemizi global turizm ekonomisinde büyük bir pay alan ülke haline getirebiliriz.

Fiyatla rekabet yerine dijital tanıtım…

Türkiye global turizmde fiyatlarıyla rekabet etmeye çalışmaktadır, oysaki ülkemiz yaşlı, engelli, spor, tıp, eğitim, doğa, wellness, termal, helisiki, sanat, dağcılık gibi birçok nitelikli turizm alanlarında faaliyetlerini dünyaya göstermelidir. Bunun için hantal fuar, billboard, afiş, broşür gibi yüksek maliyetli ve hareket kabiliyeti sınırlı tanıtım materyalleri yerine; son derece ekonomik, dinamik, ulaşılabilir ve herkesin anlayacağı dilde hazırlanmış dijital tanıtıma odaklanmalıdır. Kültür ve Turizm Bakanlığı arşivlerinde on binlerce ülkemizin değerlerini içeren filmler uykudadır, bu filmleri birçok dilde seslendirerek veya dublajlayarak dijital medyada tüm dünya tüm insanlarının erişimine açmak son derece etkin bir tanıtım gücü sağlayacaktır. Ayrıca yeni üretilen filmlerinde en az İngilizce seslendirme veya dublajlı olarak üreterek dijital medyada yerleşimleri teşvik edilmelidir.

Yaşlı bakımı turizmi ile minimum 60 kat kazanım…

Nitelikli turizmde özellikle şu an dünyada öne çıkan konu yaşlı ve yaşlı bakımı turizmidir. Bugün yaşlılığın doğurduğu sorunlar ve işgücü eksikliği ile mücadele edemeyen gelişmiş ekonomiler yaşlılarının aktif ve mutlu yaşam sürmeleri için onlar birçok ülkeye göndermektedir. Örneğin Almanya yaşlılarını Polonya ya, Norveç yaşlılarını İspanya ya, İskandinav ülkelerinin yaşlıları Yunanistan ve Maldivler’e gibi dünyada birçok başarılı iş birlikleri mevcuttur. Özel bakım gerektirmeyen yaşlılar için bu ülkelerin ödedikleri bedeller her ay için 3.000 – 5.800 Euro, özel bakım gerektirenler için ise bu rakamlar daha yükseklere çıkmaktadır. Yaşlıların ve emeklilerin yaşaması için son derece kritik imkanları barındıran Türkiye’miz de turist başı gelirin 650 Euro olduğu düşünülürse; yılda ülkemize kişi başına 36.000 – 70.000 Euro kazanım sağlayacak yaşlı bakımı turizmine önem verilmesi son derece kıymetlidir.

Dış kazanımlara öncelik…

Türkiye turizmde ucuz ülke imajından sıyrılarak nitelikli turizm ürünlerini kaliteli sunan ülke imajını geliştirmelidir. Ülkemizin turizm ekonomisi ancak dış kazanımları artırarak başarılı olabilir. Devletten vergileri, düşürmek, kredileri ertelemek, memurlara tatil desteği için fon oluşturmak gibi öneriler ülkemizin turizm geleceğine katkı sağlamayan ve zaman öldüren beklentiler yaratmak ve her şeyi devletten beklemek yerine; turizm alanında çalışan tüm bireyler, acenteler, tur operatörleri, oteller ve tatil köyleri, sivil toplum kuruluşları, turizm örgütleri el ele vermelidirler. Yeni pazarlar, yeni ilişkiler, yeni turizm aksiyonları, nitelikli ve katma değeri yüksek turizm çalışmalarını öngören iş planları yapılarak turizme yeni bir gelecek sağlamaya çalışmalıyız. Burada toparlayıcı görev ise devletimize, hükümetimize ve başta Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere Ekonomi Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Dış İşleri Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıklarına düşmektedir. Sivil toplum kuruluşları ve örgütleri ise sektöre yenilik ve dinamik katan çalışmaları planlamalıdır. Şu bir gerçek ki zorlukların yaşandığı dönemlerde piyasalarda oluşan boşlukları doldurmaya yönelik harcanacak zaman, emek ve ekonomiler sıçrama yapmanın temel anahtarı olmuştur.