0312 312 12 21
info@yaslibakimiturizmi.com

Dördüncü Uluslararası 3. Yaş Baharı Turizmi ve Dinamikleri Kongresi  24 - 25 Kasım 2016 ANKARA Sheraton Hotel

Advertorial Haber

3.1.2017

Türkiyenin turizm gerçekleri

Türkiye Turizm Geleceğinde

Hangi Rolleri Üstlenecek

 

Uzm.Dr.Sinan İBİŞ

Medikal Turizm Derneği Başkanı

 

Ülkemiz Birleşmiş Milletlere bağlı Dünya Turizm Örgütü verilerinde varış istikametine göre en çok ziyaret edilen ülkeler içerisinde dünya turizm sıralamasında altıncı sırada, Avrupa da ise 4.sırada yer alıyor. Ülkemiz oldukça fazla ziyaretçi almaktadır. Dünyanın en çok ziyaretçi alan ülkelerine baktığımızda Dünya Turizm Örgütünün 2014 yılı verilerine göre Fransa 84 milyon turist ile birinci sırada, Kuzey Amerika 75 milyon turist ile ikinci sırada, İspanya 65 milyon ile üçüncü sırada, Çin 56 milyon turist ile beşinci sırada, Türkiye ise yaklaşık 40 milyon ile altıncı sırada yer alıyor.

Serbest dolaşım ve turizm…

Avrupa ülkelerinde serbest dolaşım nedeniyle AB vatandaşlarının pasaport işlemi yapılmaması nedeniyle birçok AB vatandaşı turizme katılım sağladığı halde bu kişilerin oluşturdukları sayı Dünya Turizm Örgütünün verdiği sayılara dahil değildir. Bu demektir ki Avrupa da ki turizm hareketine katılan kişi sayısı açıklanan sayıların çok çok daha üzerindedir.

Turizmde verimlilik…

Ülkelerin turizm gelirlerine baktığımızda ise; ilk sırada 178 milyar dolar ile Kuzey Amerika, İkinci sırada 63 milyar dolar ile İspanya, üçüncü sırada 57 milyar dolar ile Çin, dördüncü sırada 56 milyar dolar ile Fransa, beşinci sırada 46 milyar dolar ile İtalya yer almaktadır. Türkiye ise 30 milyar dolar ile 10. sırada yer almaktadır.

Ülkelerin turist başına gelirlerine baktığımızda ise; Kuzey Amerika turist başına ortalama 2.375 USD, Çin 1.000 USD, Türkiye 750 USD, İspanya 875 USD, Fransa 665 USD ‘dir. Bu rakamsal veriler değerlendirildiğinde; turistlerden elde edilen kişi başı ortalama gelirlere göre Amerika ve Çin gibi ülkeler kişi başı turizm gelirleri yüksek değerde iken özellikle Avrupa ve Akdeniz ülkelerinde turizmde kişi başı gelirler düşüktür. Turizm verimliliğinin en yüksek olduğu ülke olan Amerika da turizm verimliliğini artırmak için film platolarının ziyareti, korku ve heyecan mekanları, vahşi hayvanlarla temas, uzay kulelerinden şehre bakış, howercraft ile denizde heyecan, silikon vadisinde gezi gibi birçok alternatif turizm değeri turizm ekonomisine katma değer sağlamaktadır. Böylece turistler bu tür turizm alanlarında daha fazla zaman geçirmekte, daha fazla sosyokültürel kazanım sağlamakta, daha fazla para harcamakta ve sonuçta da daha mutlu olarak ülkelerine geri dönmektedirler.

Turizm verimliliğimiz neden düşük…

Ülkemizde de turizm verimliliğinin düşük olmasında fiyatla rekabet sağlamak ve her şey dahil sistemler uygulayarak kaliteden uzaklaşmak başta olmak üzere; insanları havalimanından alıp tatil köylerine tıkan ve ülkemizin değerlerini yaşamadan ülkelerine geri döndüren sistemler uygulamak, turizm potansiyelimizdeki ( örneğin müzeler, gören alanları, geleneksel etkinlikler.. vs.) çeşitliliği yaşatmadan ülkelerine geri döndürmek, planlı alışveriş noktalarında alış verişi pahalı kılmak, turizm alanlarında dil bilmeyen insanları hizmetlerde kullanmak, turizm ürünlerimizi birebir pazarlamak yerine global tur operatörlerine teslim olmak gibi birçok unsur önemlidir.  Turizm işletmelerimizin stratejik tanıtım ve pazarlama için kaynak ile beyin gücü kullanımı son derece yetersizdir. Turizm işletmelerimiz turizm alanındaki tanıtımları her zaman devletimizden beklemektedir. Oysaki turizm işletmelerimizin uzun süreli kurumsal ilişkiler sağlayacak pazarlama aksiyonları ile müşteri verimliliklerini sürdürülebilir kılmaları gerekmektedir.

Rusya ile yaşanan uçak krizi ve turizmimiz…

Ülkemizin turizmine Rus turistlerin katılım payı %7 civarındadır ve bu turistler genellikle her şey dahil sistemde, ucuz turistik paketlerden faydalanan turistlerdir. Rusya ‘daki tur operatörlerinin Türkiye ‘nin tatil paketlerini artık satmayacakları konusunda aldıkları kararlar ülkemize gelen Rus turistlerin sayısını mutlaka azaltacaktır. Ülkemize gelen ve memnun kalan turistlerin bir kısmı turizm ürünlerinin internet pazarlamasının tüm dünyada erişilebilir olması nedeniyle kendi tercihleri ile ülkemize geleceklerdir. Diğer yandan şu an ülkemizde yaşayan kayıtlı 300.000 civarında Rus vatandaşı vardır, bunların çoğu evlilik yaparak Türk ailelerinin bir bireyleri olmuşlardır ve çocuklarını dünyaya getirmişlerdir. Ayrıca sayısı bilinmeyen birçok Rus vatandaşı da ülkemizde değişken sürelerde yaşam sürmektedir. Bu insanların her birinin ülkemizin turizm elçisi olduğu düşünülecek olursa bu kişilerin yakın çevreleri hiçbir etki altında kalmaksızın ülkemize seyahat edeceklerdir. Dolayısıyla Rus turistlerin sayısındaki azalma ülkemiz için önemli bir ekonomik kayıp seviyesinde değildir.

Öte yandan Rusya ‘nın nüfusunun yaklaşık 80 katı kadar nüfus dünyanın her bir yanında yaşamaktadır ve bu insanların tümü potansiyel turizm alıcılarıdır. Tüm turizm profesyonelleri işletmelerini ve geleceklerini paniğe sürüklemek yerine akılcı pazarlama faaliyetleri yürüterek turist pazarlarını geliştirmeli ve yaygınlaştırmalıdırlar. Böylece olası ülkesel veya bölgesel krizlerden daha az etkilenerek 12 ay boyunca turizm verimliliklerini yüksek tutabileceklerdir.

Turizmciler verimlilikte yeni rolleri benimsemeliler…

Ülkemizin turizm profesyonelleri kurumsal, yöresel ve bölgesel turizm çeşitliliğini geliştirerek turizmde verimlilikte sıçrama gerçekleştirememiştir. Ülkemize gelen turistlerin müzelerimizden, kültürel ve geleneksel bölgelerimiz ile bu bölgelerin üretimlerinden faydalanımları son derece düşüktür. Turizmcilerimiz bu değerlerimizi turizm ekonomisi içerisinde verimliliğe dönüştürememektedir. Kültür ve Turizm Bakanlığımız bünyesinde birçok rehber ve turizm profesyoneli ulusal turizmimizin geliştirilmesinde daha aktif roller üstlenmelidir. Turizm alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları da ülkemizin turizm değerlerini dünyanın dört bir yanındaki potansiyel turistlere duyurmak konusunda rollerini geliştirmelidirler. Uluslararası fuarlar, reklam materyalleri gibi kısıtlı ulaşma gücüne sahip pahalı ve statik tanıtım aktiviteleri yerine; sınırsız ulaşma gücüne sahip, ekonomik ve dinamik dijital medyanın pazarlama gücünden faydalanılmalıdır. Dijital medya konusunda Kültür ve Turizm bakanlığı başta olmak üzere Tursab ve diğer sivil toplum örgütleri, tur operatörleri, uçak şirketleri, turizm işletmeleri mutlaka çalışmalarını geliştirmeliler.

 

Nitelikli ve verimli turizme geçmek…

Türkiye artık rekabeti olabildiğince acımasızca yaşayan tatil amaçlı turizme odaklanmak yerine turizm verimliliği yüksek olan tıp turizmi, yaşlı bakımı turizmi, engelli bakımı turizmi, sporcu sağlığı turizmi, wellness turizmi, termal turizm, heliski turizmi, yat turizmi, yayla turizmi, eğitim turizmi, bitki turizmi, doğa turizmi, dalış turizmi gibi birçok çeşitlilik yaratmalı; bu turizmin hedef kitlelerinin olduğu pazarlarda aktif pazarlama ve tanıtma faaliyetleri yürütmelidir.

Bugün eğitim turizminde bir öğrencinin ülkemize bıraktığı değer yıllık olarak asgari 25.000 USD, bir kanser tedavisi için gelen turistin harcadığı 15.000 – 45.000 USD, yaşlı bakımı turizminin kişi başı yıllık harcaması minimum 30.000 USD, engelli rehabilitasyonunda ise 3 haftalık dönemde kişi başı minimum 6.000 USD, heliksi için gelen turistlerin 2 haftada harcadıkları 15.000 USD gibi değerlerle gerçekleşmektedir.

Türkiye turizmde marka değerini geliştirmek ve turizm verimliliğini artırmak için turizmde ucuz ülkeler arasında anılmaktan uzaklaşarak ve nitelikli turizme yönelerek turizm verimliliğini arttırmalıdır. Az turistle çok kazanım ilkesinden hareketle Türkiye devleti tüm bireyleri, turizm şirketleri ve kuruluşları, devlet kurumları ile ulusal turizm politikalarını belirlemeli ve hayata geçirmelidir.