0312 312 12 21
info@yaslibakimiturizmi.com

Dördüncü Uluslararası 3. Yaş Baharı Turizmi ve Dinamikleri Kongresi  24 - 25 Kasım 2016 ANKARA Sheraton Hotel

Advertorial Haber

3.1.2017

Uzaktan bakım destekleri uygulamaları yaygınlaşacak

Uzaktan Bakım Destekleri Uygulamaları Yaygınlaşacak

Uzaktan teknolojik bakım destekleri acil durumlara karşı farkındalık ile çözümlerin sağlanmasına, kronik hastalıkların tedavilerinin geliştirilmesine, yaşamsal belirtilerin uzaktan takibine ve bakım ücretinin azaltmasına yardımcı oluyor; ihtiyaç halinde uzman gönderilmesini destekliyor ve yaşlılara konforlu bir sağlık ortamı sağlıyor. Medikal Turizm Derneği tarafından Ankara Kalkınma Ajansı ile yürütülen 3.Yaş İçin Sosyokültürel Etkinlik Merkezi Projesi ile İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı ile yürütülen Yaşlılar Teknolojik Yeniliklerle Toplumla ve Devletle İletişim Halinde; Daha Sağlıklı, Daha Güvenli ve Daha Mutlu Yaşayacak Projesinde uzaktan bakım ve destek teknolojilerinin yaşlılar ve yaşamları üzerindeki üzerinde ki etkileri araştırıldı ve birçok değerli sonuca varıldı.

Teknolojik bakım destekleri piyasası gelişecek…

Teknolojik bakım destekleri piyasasının büyümesindeki en etkili faktörlerin başında ücret ve zaman etkili bakım hizmeti sağlamaya duyulan ihtiyaçlar ile; uzaktan yaşlı ve hastalık izlemeye yarayan sistemlere olan ilgidir. Bazı uzaktan teknolojik bakım sistemleri, sorunların önceden fark edilmesine ve sorun oluşması ihtimalini indirgemeye yardımcı oluyor. Hizmet türüne bağlı olarak uzaktan teknolojik bakım sistemleri ile tele danışma, tele gözetim, tele eğitim, tele bakım ve tele tıp olarak sınıflandırılabilir. Tele bakım sınıflandırmaları kalp yetmezliği tele gözetimini, uzaktan diyabet izlenimini, evde bakımı, mobilite yeteneklerini, dışarıda kaybolmanın önlenmesi, sağlıkta kan basıncı izlenimini ve mobil sağlık kliniklerini kapsayabilir. Uzaktan teknolojik bakım desteklerinin başlıca avantajları, huzur evlerinde ve hastanelerde kalmaktan kaçınan yaşlılara ve hastalara uzaktan bakım, sağlık hizmetleri izlenimi sağlayarak olası yaşamsal tehlikelerden uzak, hastaneye giderek yapılan rutin checkupların azaltılması, kişilerin bireysel ve aileleri ile aktif, mutlu, toplumla iç içe yaşamaları yönündedir. Üstelik bu teknolojiler yaşlılara ve hastalara kendilerini yönetme imkânı sağlar.

Gelişmiş ülkeler teknolojik bakımda öncüler…

Teknolojik açıdan gelişmiş ülkeler tele bakım malzemeleri açısından en geniş piyasaya sahip bölgelerdir. Bunun nedeni ise bu ülkelerdeki yenilikler, teknolojik gelişimler, geliştirilmiş sağlık altyapısı, devlet ödenekleri ve artmakta olan uzaktan hizmet verimidir. Bakım teknolojilerinin kullanım yaygınlığı açısından Amerika, Japonya, Kanada gibi ülkelerin ardından Avrupa gelmektedir. Asya’nın ise zaman ve ücret etkili hizmet sağlanmasına duyduğu ihtiyacın artışından ve kronik hastalıkların görülmesindeki artıştan dolayı, önümüzdeki 5 yıl içerisinde, uzaktan teknolojik bakım sistemleri piyasasında yüksek hızda büyümeye tanıklık etmesi bekleniyor.

Bakımda teknolojinin yaygınlaşması zorunlu…

Teknolojik gelişmeler, ücret ve zaman etkili hizmet verimi, artan yaşlı nüfusu, hükümet girişimleri, uzaktan hizmet veriminin uygun hale getirilmesi ve kronik hastalıkların görülmesindeki artışlar teknolojik bakım destekleri piyasasının gelişimini zorunlu kılmaktadır. Ayrı yeten, kronik hastalıklarda gelişmiş tedavi yöntemlerine duyulan ihtiyaç, cazip geri ödeme koşulları ve evde bakım, evde hasta takibi sistemlerine duyulan gereksinimin de tele bakım tıbbi malzemeleri piyasasına yön vermesi bekleniyor. Hindistan ve Çin gibi gelişmekte olan, hem nüfusu artan hem de ekonomisi gelişen ülkelerin Asya’daki tele bakım tıbbi malzeme piyasasının büyümesinde önemli rol oynayacağı tahmin ediliyor. Buna ek olarak teknolojik gelişmeler, artan mobil iletişim teknolojisi kullanımı, tele bakım tıbbi malzemeleri konusunda büyüyen farkındalık ve evde hasta izleme sistemlerine olan talep artışının küresel tele bakım tıbbi malzemeleri piyasasından yeni fırsatlar yaratması da beklenmekte.