0312 312 12 21
info@yaslibakimiturizmi.com

Dördüncü Uluslararası 3. Yaş Baharı Turizmi ve Dinamikleri Kongresi  24 - 25 Kasım 2016 ANKARA Sheraton Hotel

Advertorial Haber

3.1.2017

Yaşlı turizmi pazarı

Yaşlı Turizmi Pazarı

 

Yaşlılara yönelik seyahatin artması ve pazarın gelişmesi gibi genel eğilimler tüm gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için de geçerlidir.Yaşlı turizmi pazarı, nüfus patlamasında doğan kişilerin yakın zamanda emeklilik yaşının gelecek olmasının birincil etkisi olarak, turizmin en hızlı büyüyen alanlarından biri halinde büyümeye devam edecek. Turizm, gerçekte bu pazarın ‘genç yaşlılar’, ‘orta yaşlılar’ ve ‘daha yaşlılar’ olmak üzere üç farklı kategoriye ayırmak mümkün.

Genç yaşlılar 1946 – 1960 yılları arasında doğan kişilerden oluşmakta. Bu kişilerin birçoğu henüz emekli olmasa da çoğu yakında emekli olacak. Şu anda bu insanların birçoğu ipotek borçlarını ödedi ve çocuklarını kendilerine yeterli olarak görüyorlar. Onlar seyahatin ilk adayları; çünkü şu an harcayabilecekleri bir gelirleri, daha az ev sorumlulukları ve iyi sayılabilecek sağlıkları var.

Orta yaşlı pazar ise nüfus patlaması öncesinde, 1930-1946 yılları arasında, doğan kişileri kapsamakta. Şu an bu kişilerin çoğu emekli. Zamanlarını daha çok ailelerini ve arkadaşlarını ziyaret ederek geçirme eğilimindeler. Tıbbi maliyetleri biraz daha yüksek kişiler olmasına karşın hala seyahate hevesliler.Bu grup, işin özellikle korunma kısmıyla ilgileniyor ve görünür güvenlik ve emniyet tedbirleri talep ediyor.

Daha yaşlı olanlar ise 1930 öncesi doğanlar.Bu insanların çoğu seyahate pek hevesli değiller. Seyahat ettiklerinde genellikle güvenlik ve beraberinde kişisel hizmet beklerler.Bu grup üç alt gruba ayrılmasına rağmen yeterince ortak özellik taşıdığından dolayı tek bir toplulukmuş gibi görünebilir.

 

Yaşlı turizmi pazarında dikkat çekici veriler…

Dünyanın gelişmiş birçok yerinde olduğu gibi ‘genç yaşlılar pazarı’ gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ABD’nin de en büyük ve en zengin niş pazarı.Bunun 78 milyon kişiden oluştuğu ve önümüzdeki 9 yıl boyunca yılda 3,5% artışla 60 ‘lı yaşlardaki yolculardan oluşacağı tahmin ediliyor.Ayrıca bu insanların miras olarak alabilecekleri bol miktarda ekonomik birikimlerinin olduğu da tahmin ediliyor. Bu ekonomik birikimlerin 1990 yılında 11 milyar doların üzerinde olduğu, 2015 yılına gelindiğinde 340 milyar dolar seviyesine ulaşacağı tahmin ediliyor.

Bu rakamlar ABD’nin ekonomik tablosunu ifade etse de aslında diğer gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için de (ülkenin büyüklüğüne bağlı olarak) hemen hemen aynıdır. Turizm yetkilileri de yaşlı vatandaşların artık eskisinden daha uzun yıllar yaşadığını, daha aktif ve daha çok seyahat eden kişiler olduğunu bildiklerinden işlerini daha iyi yapacaktır. Dünya nüfusunun yaşlanması ile 2015 yılında, dünya malvarlığının büyük bir yüzdesini yaşlı nüfus kontrol edecekler, daha fazla harcama ve talep eğilimleri olacak.